Punktid LogoPunktid Logo
Nasdaq biržā

Lietošanas noteikumi

PUNKTID.LV E-VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Gamekeys OÜ, reģistrācijas numurs 12526262, Tornimäe 5, Tallina, Harju apriņķis, 10145, (turpmāk tekstā: ”Gamekeys”) ir tiešsaistes starpniecības vides (www.punktid.lv un tās citvalodu versiju, turpmāk tekstā: E-veikals), administrators un īpašnieks.
Tiesiskajās attiecībās, kas pastāv starp “Gamekeys” un visiem E-veikala lietotājiem (kā reģistrētajiem, tā nereģistrētajiem), tiek piemēroti šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā: Lietošanas noteikumi). Lietošanas noteikumi attiecas uz visiem E-veikala lietotājiem.

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Ar E-veikala lietošanu saistīto savstarpējo attiecību interpretēšanā un regulēšanā puses vadās pēc Saistību tiesību likuma, pēc citiem Igaunijas Republikas likumiem, citiem tiesību aktiem, kā arī Lietošanas noteikumu nosacījumiem.
1.2. “Gamekeys” ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Lietošanas noteikumus, par to paziņojot E-veikala mājaslapā.

2. E-veikala būtība (www.punktid.lv)

2.1. E-veikals ir starpniecības vide, kuru pārvalda “Gamekeys” un kurā tiek pārdotas digitālās spēles, spēļu kartes, dāvanu kartes un kodi (turpmāk tekstā: Preces). Iespēja iegādāties Preces ir gan reģistrētajiem Lietotājiem, gan arī citiem E-veikala apmeklētājiem (turpmāk tekstā kopā saukti: Lietotāji).
2.2. “Gamekeys” pats nenodarbojas ar Preču pārdošanu, kā arī neatbild par Preču kvalitāti vai realizēšanas iespējamību, “Gamekeys” ir starpnieks līguma noslēgšanā starp Preces pārdevēju un pircēju. “Gamekeys” nav E-veikalā redzamo Preču īpašnieks, bet gan ir starpnieks to pārdošanas darījumā.
2.3. E-veikalā esošo Preču pārdošanas tiesības ir “Gamekeys” līgumiskajiem partneriem (turpmāk tekstā: Pārdevējs). Veicot pirkumu E-veikalā, tiek noslēgts pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Lietotāju.
2.4. E-veikala lietošana Lietotājiem ir bez maksas.

3. Konta reģistrēšana

3.1. Reģistrējot lietotāju, persona iesniedz digitālu pievienošanās pieteikumu ar sociālo mediju platformas vai E-veikala starpniecību (turpmāk tekstā: Pievienošanās pieteikums), kurā ir norādītas sekojošas ziņas:
a. Vārds;
b. Vēlamā parole;
c. E-pasta adrese;
d. Tālruņa numurs;
e. Vecums;

3.2. Pievienošanās pieteikumā Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar E-veikala Lietošanas noteikumiem un ir vismaz 13 gadus vecs.
3.3. Pamatojoties uz Pievienošanās pieteikumu, Lietotājam tiek izveidots E-veikala lietotāja konts (turpmāk tekstā: Konts). Par Konta izveidi “Gamekeys” informē Lietotāju ar e-pasta starpniecību.
3.4. Turpmāk Lietotājs var piekļūt savam Kontam, ievadot lietotāja vārdu un paroli.
3.5. Konta aizsardzības nolūkā Lietotājs patur savu paroli noslēpumā.
3.6. “Gamekeys” var bez pamatojuma atteikt apstiprināt Pievienošanās pieteikumu un izveidot Kontu. “Gamekeys” bez pamatojuma un iepriekšēja brīdinājuma var atcelt Lietotāja Kontu, kā arī dzēst Lietotāju un visus ar Lietotāju saistītos E-veikala vidē esošos datus.

4. Pārdošanas sludinājuma publicēšana un vēlāka labošana

4.1. “Gamekeys” publicē E-veikalā Pārdevēju pārdošanas sludinājumus (turpmāk tekstā: Sludinājums). Sludinājumā ir norādīta Preces cena un apraksts.
4.2. Publicējot Sludinājumu E-veikalā, “Gamekeys” nepārbauda Preces derīgumu vai jebkādas citas būtiskas Preces īpašības. 
4.3. “Gamekeys” ir tiesības jebkurā laikā bez pamatojuma Sludinājumu dzēst vai mainīt.

5. Preces cena

5.1. Preces cena ir norādīta Sludinājumā (turpmāk tekstā:  Cena). Preces Cena ir norādīta bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.2. Preču Cenas var mainīties. Ja Lietotājs ir par Preci samaksājis, pirms izmaiņas ir stājušās spēkā, bet Prece vēl nav Lietotājam nosūtīta, tad spēkā ir tā Cena, kura tika uzrādīta Pasūtījuma noformēšanas brīdī.

6. Preces iegāde

6.1. Iegādājoties preci, Lietotājs, kuru Prece interesē, (turpmāk tekstā: Pircējs) izvēlas E-veikala tiešsaistes vidē publicētu Sludinājumu, pievieno Preci grozam, ievada pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju (vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi) un samaksā par Preci (turpmāk tekstā: Pasūtījums).
6.2. “Gamekeys” patur sev tiesības atcelt Pasūtījumu pirms tā nodošanas Pārdevējam un/vai Pasūtījuma izpildes, par to informējot Lietotāju un atmaksājot Lietotāja samaksāto summu Lietotāja kontā.
6.3. Noformējot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar E-veikala Lietošanas noteikumiem un ir vismaz 13 gadus vecs.
6.4. Pie Pasūtījuma noformēšanas Pircējs apņemas iesniegt patiesus datus. Ne “Gamekeys”, ne arī Pārdevējs neatbild par nepienācīgu Pasūtījuma izpildi vai neizpildi, vai arī citām sekām, kas radušās, jo Pircējs nav iesniedzis pareizu informāciju.
6.5. Visas E-veikalā redzamās Preču cenas ir norādītas eiro.

7. Norēķināšanās par Precēm un naudas atmaksa

7.1. Par Pasūtījumu ir iespējams norēķināties E-veikalā norādītajos veidos. Pasūtījuma cenai var nākt klāt komisijas maksa atbilstoši Lietotāja un bankas, vai arī kredītkartes izsniedzēja starpā noslēgtajam līgumam.
7.2. “Gamekeys” veic naudas atmaksu Lietotājam uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikta samaksa par Pasūtījumu.

8. Pārdošanas līgums un Preces piegāde

8.1. Kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu un veicis samaksu par Preci, tad tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir noslēgts pārdošanas līgums saistību tiesību likuma izpratnē, ņemot vērā Lietošanas noteikumos atrunātos nosacījumus (turpmāk tekstā: Pārdošanas līgums).
8.2. Preces tiek nosūtītas Lietotājam uz viņa e-pasta adresi, vēlākais, 2 darbadienu laikā pēc naudas saņemšanas. Piegādes laiks ir atkarīgs no Preces pieejamības Pārdevēja noliktavā:
a. statuss "Noliktavā" nozīmē, ka Prece tiks nosūtīta Lietotājam uz e-pasta adresi tūlīt pēc samaksas veikšanas par Pasūtījumu;
b. statuss "Pieejams" nozīmē, ka Prece tiks nosūtīta pie pirmās iespējas (parasti līdz 2 darbadienu laikā).
8.3. Pasūtot Preci iepriekš, Prece tiek nosūtīta tūlīt pēc Preces nodošanas pārdošanā (precīzs nosūtīšanas datums ir atkarīgs no Preces izplatītāja norādītās izlaišanas dienas un transportēšanas ilguma).
8.4. Kopā ar Precēm “Gamekeys” nosūta Pircējam arī Pārdevēja kontaktinformāciju (nosaukumu un adresi), kā arī Pārdevēja vārdā sastādītu rēķinu.

9. Bonusu sistēma

9.1. Lietotājam, kurš E-veikalā ir izveidojis Kontu, ir iespējams par saviem pirkumiem pelnīt bonusa punktus, kurus var izmantot, veicot pirkumus un/vai lai saņemtu atlaides E-veikalā (turpmāk tekstā: Bonusa punkti). Veicot pirkumu, viens Bonusa punkts ir līdzvērtīgs 100 eiro centiem.
9.2. Bonusa punkti tiek ieskaitīti Lietotāja Kontā pēc katra veiksmīga Pasūtījuma, kurā nav izmantoti Bonusa punkti.
9.3. Bonusa punktu aprēķināšana notiek trīs līmeņos:
a. Bronzas līmenis - ja iepriekšējo 365 dienu laikā veikto pirkumu kopējā summa Lietotāja Kontā ir 50 - 199 eiro, tad par katru veiksmīgi pabeigtu Pasūtījumu Lietotāja Kontā tiek ieskaitīti Bonusa punkti, kas atbilst 1% no Pasūtījuma summas;
b. Sudraba līmenis - ja iepriekšējo 365 dienu laikā veikto pirkumu kopējā summa Lietotāja Kontā ir 200 - 499 eiro, tad par katru veiksmīgi pabeigtu Pasūtījumu Lietotāja Kontā tiek ieskaitīti Bonusa punkti atbilstoši 3% no Pasūtījuma summas;
c. Zelta līmenis - ja iepriekšējo 365 dienu laikā veikto pirkumu kopējā summa Lietotāja Kontā ir vairāk nekā 500 eiro, tad par katru veiksmīgi pabeigtu Pasūtījumu Lietotāja Kontā tiek ieskaitīti Bonusa punkti, kas atbilst 5% no Pasūtījuma summas.
9.4. Pirkumu kopējā summā punktā 9.3 norādītajos nosacījumos tiek ierēķināti arī tie Pasūtījumi, kuri ar Lietotāja reģistrēto e-pasta adresi ir veikti pirms Konta izveides. Bonusa punkti netiek ieskaitīti Kontā ar atpakaļejošu datumu.
9.5. Lai pelnītu bonusa punktus, Lietotājam nav jāieiet savā Kontā, tomēr, noformējot Pasūtījumu, Lietotājam ir jāizmanto tieši tā e-pasta adrese, kas ir reģistrēta viņa Kontā.
9.6. Bonusa punktus nav iespējams izņemt naudā.
9.7. Lietotājs, veicot Pasūtījumu, nepelna Bonusa punktus, ja:
a. Lietotājs par pasūtījumu ir daļēji vai pilnībā norēķinājies ar Bonusa punktiem;
b. Veicot Pasūtījumu, Lietotājs ir izmantojis atlaižu kodu;
c. Lietotājs neveic Pasūtījumu ar Kontā reģistrēto e-pasta adresi;
d. Pie Preces ir norāde, ka tā ir izņēmuma Prece, par kuru Bonusa punkti netiek uzkrāti.

10. Tiesības atteikties no apkalpošanas

10.1. “Gamekeys” ir tiesības atteikties no Lietotāja Konta izveides un/vai Preču tirdzniecības starpniecības. “Gamekeys” var atteikties apkalpot Lietotāju, cita starpā sekojošu iemeslu dēļ:
a. Lietotājs mēģina ļaunprātīgi ietekmēt E-veikala darbību, ielauzties tajā, to mainīt vai bojāt to citādā veidā;
b. personas apkalpošana ir aizliegta ar tiesas spriedumu vai ar citas kompetentas valsts iestādes lēmumu;
c. Lietotāja rīcība ir pretrunā ar maksāšanas sistēmas noteikumiem, spēkā esošajiem tiesību aktiem, starptautiski pieņemtiem principiem vai labai interneta lietošanas praksei;
d. Lietotājs Preci pārdod vai plāno to pārdot tālāk savas saimnieciskās un profesionālās darbības ietvaros.

11. Atkāpšanās tiesības un to īstenošana

11.1. Lietotājam ir tiesības pēc samaksas veikšanas, bet pirms Preces piegādes savu Pasūtījumu atcelt, nosūtot uz “Gamekeys” elektronisko pasta adresi [email protected] atbilstoša satura paziņojumu ar Pasūtījuma numuru. Pasūtījuma atcelšanas gadījumā Punktid.lv iekasē pakalpojuma maksu 1 eiro apmērā.
11.2. Pēc Preces saņemšanas Lietotājam ir tiesības 14 dienu laikā Preci atgriezt saskaņā ar Saistību tiesību likuma 56.pantu. Atkāpšanās tiesību izmantošanai Lietotājam 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža jānosūta uz “Gamekeys” e-pasta adresi [email protected] atbilstošs iesniegums.
11.3. Atgriežamā Prece ir jāatdod pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā. Īstenojot atkāpšanās tiesības saistībā ar elektronisku Preci, Lietotājs apņemas Preci izdzēst. Pēc atkāpšanās tiesību īstenošanas Lietotājam nav tiesības Preci jebkādā veidā izmantot.
11.4. Nauda par atgriezto Preci tiek Lietotājam atmaksāta pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
11.5. Atgrieztā Prece nedrīkst būt lietota.
11.6. Saskaņā ar Saistību tiesību likuma 53.pantu tiesības atgriezt preces 14 dienu laikā nepastāv šādos gadījumos:
a. Tādu Līgumu gadījumā, kuru priekšmets ir tāds digitālais saturs, kas netiek nosūtīts ar fiziska datu nesēja palīdzību, un nosūtīšana ir uzsākta ar skaidru iepriekšēju Lietotāja piekrišanu.
Piekrītot Lietošanas noteikumiem un veicot Pirkumu, Pircējs apliecina savu piekrišanu, ka šādā veidā viņš pazaudē savas tiesības atkāpties no darījuma attiecībā uz iepriekš minēto digitālo saturu;
b. Tādu Līgumu gadījumā, kuru priekšmets ir dāvanu karte, kurā norādītais unikālais kods jau ir izmantots.
11.7. Ja attiecībā uz Preci likums neparedz atkāpšanās tiesības, tad, vienojoties ar Lietotāju, “Gamekeys” var nelietotu un derīgu Preci no jauna ielikt pārdošanā Pārdevēja vārdā, atskaitot pakalpojuma maksu 1 eiro apmērā. Nauda tiek Lietotājam atmaksāta pēc veiksmīgas Preces pārdošanas, ja Preces pircējs nav iesniedzis pretenzijas. Ja Prece netiek atkārtoti pārdota 30 dienu laikā, “Gamekeys” no jauna izņem Preci no E-veikala un Prece paliek Lietotājam.

12. Preces kvalitāte un derīgums

12.1. Preces atbilstību Pārdošanas līguma nosacījumiem nodrošina Pārdevējs.
12.2. “Gamekeys” neatbild par Preces trūkumiem vai tās neatbilstību Pārdošanas līgumam. Cita starpā “Gamekeys” neatbild par Preces derīgumu, par to, vai Prece ir lietota, kā arī par citiem tamlīdzīgiem Preces trūkumiem. Lietotājs var iesniegt no Pirkuma līguma pārkāpšanas izrietošas prasības un izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus vienīgi pret Pārdevēju.
12.3. Trūkumu gadījumā “Gamekeys” pilda starpnieka lomu Lietotāja sūdzību atrisināšanā un, ja nepieciešams, Preces aizstāšanas panākšanā.

13. Pretenziju iesniegšana

13.1. Ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, tad Lietotājam ir tiesības balstīties uz likumā paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Par Pārdošanas līguma nosacījumiem un Preces kvalitāti atbild Pārdevējs.
13.2. Ja rodas problēmas, tad lūdzam ar precīzu trūkumu aprakstu vērsties pie “Gamekeys”, kurš nodos sūdzību Pārdevējam vai, ja iespējams, atrisinās sūdzību pats.
13.3. Nekādā gadījumā ne “Gamekeys”, ne arī Pārdevējs neatbild par Preces neatbilstību līguma nosacījumiem, ja tā iemesls ir Lietotāja darbība un/vai bezdarbība, tai skaitā Preces izmantošana neatbilstoši mērķim.
13.4. Lietotājs apņemas informēt “Gamekeys” par Preces neatbilstību, vēlākais, 2 mēnešu laikā no tās atklāšanas, t.i. iesniedzot pretenziju. “Gamekeys” nekavējoties nodod pretenziju Pārdevējam.
13.5. Sūdzību var iesniegt, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Pretenzijā ir jānorāda Lietotāja vārds un kontaktinformācija, pretenzijas iesniegšanas datums, Preces trūkuma apraksts, prasības saturs, kā arī jāpievieno pirkumu apliecinošs dokuments.
13.6. Ja pretenzijas gadījumā Lietotājs nepiekrīt “Gamekeys” vai Pārdevēja piedāvātajam risinājumam, tad Lietotājam kā patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē pie Patērētāju strīdu komisijas, kuras kompetencē ietilpst patērētāja ierosinātu strīdu risināšana, kas izriet no patērētāja un tirgotāja starpā noslēgta līguma un kurus puses nav spējušas atrisināt vienošanās ceļā. Ar procesa noteikumiem varat iepazīties tīmekļa vietnē www.komisjon.ee. Patērētāju strīdu komisijas sekretariāta atrašanās vietas adrese ir Rahukohtu 2, 10130 Tallina, tālr. 6 201 920, e-pasts: [email protected]
13.7. Tiešā saite uz tiešsaistes strīdu risināšanas platformu (ODR-platforma): http://ec.europa.eu/odr.

14. Lietotāja personas datu apstrāde

14.1. Ar šo Lietotājs dod “Gamekeys” piekrišanu savu personas datu apstrādei.
14.2. Lietotāja dati, kurus Lietotājs ir ievadījis, izveidojot kontu un iesniedzot Pasūtījumu, un kas tagad ir zināmi “Gamekeys”, tiek ierakstīti elektroniskajā reģistrā, un tie tiek izmantoti ar Pārdošanas līgumu saistītas informācijas nodošanai Pārdošanas līguma pusēm, kā arī Preču piedāvāšanai Lietotājam.
14.3. “Gamekeys” neredz Lietotāja bankas kartes datus vai citu ar maksājumu veikšanu saistītu informāciju.
14.4. Personas datu avots un to apstrādes pamats ir radušās attiecības uz Lietošanas noteikumu pamata, izveidojot E-veikala Kontu vai noformējot Pasūtījumu. Personas datu apstrādāšana ir Preču iegādes priekšnosacījums.
14.5. Reģistrējamo personas datu vidū ir ziņas par Lietotāja pasūtījumu - vārds (vārdi), uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piekrišana Lietošanas noteikumiem, piekrišana saņemt pārdošanas piedāvājumus.
14.6. Personas datu pārzinis ir “Gamekeys” OÜ, reģistrācijas numurs 12526262, Tornimäe 5, Tallina, Harju apriņķis, 10145. Pilnvarotie datu apstrādātāji ir Pārdevēji (konkrētā Pārdevēja kontaktinformācija ir norādīta atbilstošā Pasūtījuma rēķinā), kam tiek nodoti Lietotāja personas dati, kas ir nepieciešami Pārdošanas līguma izpildei (tai skaitā Lietotāja e-pasta adrese un vārds). Ar šo Lietotājs dod “Gamekeys” piekrišanu šādu datu tālākai nodošanai.
14.7. “Gamekeys” apņemas nenodot personas datus šajos Lietošanas noteikumos nenorādītām trešajām personām.
14.8. “Gamekeys” ir tiesības nodot Lietotāja personas datus trešajām personām, ja personas datu apstrādāšanas pienākums izriet no likuma, vai arī Lietotājs tam ir devis skaidru piekrišanu.
14.9. Lietotājs dod “Gamekeys” piekrišanu nosūtīt uz Konta izveides vai Pasūtījuma noformēšanas laikā ievadīto e-pasta adresi šāda veida informāciju:
a. Apstiprinājumus un ziņojumus, kas minēti Lietošanas noteikumos vai kas nepieciešami, lai nodrošinātu E-veikala pienācīgu un likumam atbilstošu darbību (tai skaitā Konta reģistrēšanas paziņojumu, paroles atjaunošanas paziņojumu, paziņojumu Pircējam par pirkuma veiksmīgu izpildi, Pasūtījuma rēķinu);
b. Reklāmas materiālus, ja Lietotājs, noformējot Pasūtījumu vai izveidojot Kontu, ir paudis vēlmi saņemt šādus paziņojumus (veicot atzīmi atbilstošajā logā). Lietotājam ir tiesības vēlāk atsaukt šādu atļauju, nosūtot atbilstoša satura vēstuli uz e-pasta adresi [email protected].

15. Lietotāja atbildība un strīdu risināšana

15.1. Lietotājs apņemas izmantot E-veikalu vienīgi atbilstoši likumam, balstoties uz labu praksi.
15.2. Lietotājs ir atbildīgs par “Gamekeys”, Pārdevējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Lietošanas noteikumu, likuma vai labas prakses pārkāpšanas gadījumā.
15.3. Strīdi, kas radušies starp Lietotāju un “Gamekeys” saistībā ar E-veikala Lietošanas noteikumiem, tiek risināti saskaņā ar Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ja vienošanās netiek panākta, tad nesaskaņas tiek risinātas Harju apriņķa tiesā.

16. Lietošanas noteikumu obligātums un saistošums

16.1. Iepazīšanās ar Lietošanas noteikumiem ir Lietotājiem obligāta, un Lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Lietotājiem.
16.2. Pie pasūtījuma noformēšanas vai Konta izveides, veicot atzīmi pie apgalvojuma „Piekrītu www.punktid.ee E-veikala lietošanas noteikumiem”, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, ka ir tos sapratis un tiem piekrīt, kā arī neapstrīd to spēkā esamību.

Trustpilot
DIGITĀLĀ PIEGĀDEKodi tiks nosūtīti uz jūsu e-pastu
IEGŪST KLIENTSLetaupiet ar Punktid
VAIRĀK NEKĀ 10 GADU PIEREDZEMēs darbojamies kopš 2009. gada